วาไรตี้

5 เคล็ดลับบูชาพญานาคให้ท่านประทานพร

5 เคล็ดลับบูชาพญานาคให้ท่านประทานพร

5 เคล็ดลับบูชาพญานาคให้ท่านประทานพร
5 เคล็ดลับบูชาพญานาคให้ท่านประทานพร


พญานาคเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ เป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติที่มีความเมตตากรุณา มีความเชื่อว่าหากเราขอพรจากท่านสิ่งร้ายๆ ที่เกิดขึ้นกับดวงชะตาของเราจะกลับกลายเป็นดี ความร่ำรวยจะบังเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ขอเพียงพื้นฐานของเราเป็นคนที่รักษาศีลและหมั่นทำความดี การบูชาองค์พญานาคนั้นสามารถทำได้ดังนี้


1.นำรูปภาพหรือรูปปั้นพญานาคมาประพรมด้วยน้ำ หรือทาน้ำมันจันทร์หอม ทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำ

2.ถวายผลไม้ น้ำดื่ม ห้ามถวายเนื้อสัตว์ เพราะพญานาคเป็นผู้รักษาศีล

3.บูชาด้วยดอกไม้สีขาว เช่น ดอกมะลิ หรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม

4.หมั่นสวดมนต์ นั่งสมาธิและอุทิศบุญกุศลให้พญานาค

5.สวดพระคาถาและตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้ท่านประทานพร

ตั้งนะโม 3 จบ

ข้าพเจ้าขอไหว้วอนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฐิลงมาอยู่ บนเกล้ากระหม่อม

ข้าพเจ้าขอไหว้วอนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฐิลงมาอยู่ในดวงตา

ข้าพเจ้าขอไหว้วอนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฐิลงมาอยู่ในหู

ข้าพเจ้าขอไหว้วอนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฐิลงมาอยู่ที่ปาก

ข้าพเจ้าขอไหว้วอนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฐิลงมาอยู่ที่แขน ที่ขา

ข้าพเจ้าขอไหว้วอนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฐิลงมาอยู่ปลายลิ้น

ข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใด ขอให้ได้รับผลเหนือความคาดหมาย

พุทธะคุณัง ธัมมะคุณัง สังฆะคุณัง เมตตาคุณัง อรหังเมตตา
พุทธจิตตัง จิตตังมะมะ พุทธานุภาเวนะ
ธัมมะจิตตัง จิตตังมะมะ ธัมมานุภาเวนะ
สังฆะจิตตัง จิตตังมะมะ สังฆานุภาเวนะ

นะโมมามา คนมามีมา นะมามีมา เงินมามีมา คนมากับเงิน เงินมากับคน