วาไรตี้

“คาถาค้าขายดี” สุดยอดคาถาที่พ่อค้าแม่ขายควรรู้ไว้!

“คาถาค้าขายดี” สุดยอดคาถาที่พ่อค้าแม่ขายควรรู้ไว้!

“คาถาค้าขายดี” สุดยอดคาถาที่พ่อค้าแม่ขายควรรู้ไว้!
“คาถาค้าขายดี” สุดยอดคาถาที่พ่อค้าแม่ขายควรรู้ไว้!


Horoworld จัดให้เต็มๆ กับ 3 คาถาค้าขายดี ที่บรรดาพ่อค้าแม่ขายทั้งที่มีหน้าร้านหรือขายของออนไลน์ควรรู้ไว้... ไม่ว่าคุณจะขายอะไร รูปแบบไหน ลองท่องคาถาเหล่านี้ดูเชื่อกันว่าจะทำให้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า!


ตั้งนะโม 3 จบ


คาถาที่ 1

พุทธัง พะหุชะนานัง เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง เอหิลาภัง เอหิเมตตา

ชมภูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธังเอหิ (สวด 9 จบ)
คาถาที่ 2

อิติปิโสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวาคาถาที่ 3

ธะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ นะนัง โภคัง

ทุสะ มะนิ อุมิ อะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง

อะ สุ นะ อะ นะ มะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะ