วาไรตี้

ทำบุญถวาย “น้ำดื่ม” กุศลยิ่งใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ!

ทำบุญถวาย “น้ำดื่ม” กุศลยิ่งใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ!

ทำบุญถวาย “น้ำดื่ม” กุศลยิ่งใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ!
ทำบุญถวาย “น้ำดื่ม” กุศลยิ่งใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ!


วันนี้ Horoworld.com มีเรื่องราวเกี่ยวกับอานิสงส์จากการทำบุญด้วย “น้ำดื่ม” ของทำบุญง่ายๆ ที่ให้อานิสงส์ยิ่งใหญ่เสริมดวงชะตาได้อย่างไม่น่าเชื่อมาฝากกันค่ะ

 

เพื่อนๆ เคยสังเกตกันรึเปล่าคะ ว่าเวลาที่เราตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ชุดใส่บาตรที่แม่ค้าเตรียมไว้ มักจะมีน้ำดื่มรวมอยู่ในชุดด้วย น้ำดื่มนั้นนอกจากถวายเพื่อให้พระสงฆ์ท่านได้ดื่มน้ำสะอาดหลังจากฉันอาหารแล้ว แท้จริงยังมีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่ เคยมีเรื่องเล่าจากสมัยพุทธกาลว่า หญิงนางหนึ่งได้ถวายน้ำที่สะอาดแด่หมู่ภิกษุเพื่อดับความกระหาย พระท่านอนุโมทนาและให้พรขอให้นางมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นประดุจนํ้าที่เย็นสบาย และเมื่อนางตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นนางฟ้าที่มีวิมานสวยงามและมีสายน้ำบริสุทธิ์ล้อมรอบ

 

นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าอานิสงส์ของการถวายน้ำดื่มที่สะอาดแด่พระสงฆ์หรือบริจาคน้ำดื่มให้ผู้ที่ขาดแคลนนั้นจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาดังต่อไปนี้

1.ทำให้เงินทองไหลมาเทมา

2.เงินทองหมุนเวียนได้คล่องมือ

3.ชีวิตมีแต่ความราบรื่น เหมือนสายน้ำไหล

4.มีจิตใจที่ใสสะอาด เหมือนดั่งน้ำบริสุทธิ์

 

การทำบุญสร้างกุศลด้วยความตั้งใจ แม้จะเป็นเพียงการถวาย “น้ำดื่ม” แด่พระสงฆ์ ให้ท่านได้ดื่มน้ำที่สะอาดก็ถือเป็นการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป จึงนับได้ว่ามีอานิสงส์ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราคาดคิดนั่นเอง...