วาไรตี้

บูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ เสริมดวงเศรษฐี ไม่มีวันยากจน!

บูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ เสริมดวงเศรษฐี ไม่มีวันยากจน!

บูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ เสริมดวงเศรษฐี ไม่มีวันยากจน!
บูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ เสริมดวงเศรษฐี ไม่มีวันยากจน!


พระเศรษฐีนวโกฏิ” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อำนวยลาภผลโภคทรัพย์ มีความเชื่อว่าหากใครได้บูชาเป็นเนืองนิตย์ ไม่นานจะเป็นมหาเศรษฐี ชีวิตเจริญรุ่งเรืองและไม่มีวันยากจน! วันนี้ Horoworld.com จะพาคุณไปเปิดตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูป 9 พระพักต์ พร้อมทั้งวิธีการสักการะบูชาให้สัมฤทธิ์ผล ให้ได้ร่ำรวยกันถ้วนหน้าค่ะ...ประวัติพระเศรษฐีนวโกฏิ

พระเศรษฐีนวโกฏิ คือ พระพุทธรูป 9 พระพักต์ แทนใบหน้าของมหาเศรษฐีทั้ง 9 ท่านในสมัยพุทธกาล ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้เป็นเลิศในการทำทานและเป็นยอดของมหาเศรษฐีทั้งปวง ท่านเหล่านี้ได้สร้างคุณประโยชน์มากมายให้แก่พระพุทธศาสนาและยังเป็นพุทธอุปฐากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย มหาเศรษฐีทั้ง 9 ท่านนี้ ได้แก่

1. ท่านธนัญชัยมหาเศรษฐี 2. ท่านยัสสะมหาเศรษฐี

3. ท่านสุมนะมหาเศรษฐี 4. ท่านชฏิสัสสะมหาเศรษฐี

5. ท่านอนาถบิณฑิกะมหาเศรษฐี 6. ท่านเมณฑกะมหาเศรษฐี

7. ท่านโชติกะมหาเศรษฐี 8. ท่านสุมังคละมหาเศรษฐี

9. ท่านมหาอุบาสิกาวิสาขา (พระนางวิสาขา)อานิสงส์ของการบูชา

พระเศรษฐีนวโกฏิให้คุณในเรื่องโชคลาภเงินทองและความร่มเย็นเป็นสุขในบ้านเรือน ใครจะขายที่ขายทางยิ่งต้องสักการะบูชา ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาจะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ยิ่งถ้าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้เคร่งครัดในศีล 5 ถึงอย่างไรก็จะไม่มีวันตกอับ ชีวิตจะมีแต่ร่ำรวยขึ้น ทรัพย์สินเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นในทุกๆ วัน

อยากสักการะพระเศรษฐีนวโกฏิต้องไปที่ไหน?

พิกัด วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) ทางขึ้นสวรรค์นมัสการพระเศรษฐีนวโกฏิ

 

 

คาถาบูชาพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ

ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสา

นะวะเสฏฐี มะหาปุญญา ยะสะเสฏฐี จะ อาทิโก

สิริโก เมณฑะโก จาปิ ชะฏิโล จะ สุมังคะโล

อะนาถะปิณฑิโก นาโถ วิสาขา อัคคะสาวิกา

สุมะโน โชติโก อัคโค ธะนัญชะโย จะ ทายะโก

เตสัง ปุญญานุภาเวนะ สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เต ภะวันตุ เม ฯ

 

สาธุ.......จากนี้สืบไป ข้าพเจ้าไปทำงานประกอบกิจ ด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
จงเกิดปาฏิหาริย์ อัศจรรย์ ในชีวิต ร่ำรวยเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี จากความขยันและตั้งใจ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป เทอญ........

ขอบพระคุณข้อมูลและรูปภาพจาก YouTube : thefuntong และ bopunkan.com