วาไรตี้

บทสวดการปล่อยปลา เพื่อความเป็นสิริมงคล

บทสวดการปล่อยปลา เพื่อความเป็นสิริมงคล

บทสวดการปล่อยปลา เพื่อความเป็นสิริมงคล
บทสวดการปล่อยปลา เพื่อความเป็นสิริมงคล
ใครที่ชอบทำบุญ ปล่อยนก ปล่อยปลา วันนี้ หมอขวัญแม่นเว่อร์ มีบทสวดมนต์ดีๆ อย่าง 'บทสวดการปล่อยปลา เพื่อความเป็นสิริมงคล' มาให้แฟนๆชาว Horoworld ได้นำไปท่องก่อนปล่อยปลากันนะ 


โดยเริ่มจาก  "ข้าพเจ้าชื่อ………..นามสกุล……..เกิดวันที่……….เดือน……พ.ศ. ……….อายุ ……….ปี ได้ปล่อยสัตว์…………จำนวน…………..ตัว" 

ปล่อยเพื่อเป็นที่พึ่งแก่ตัวเอง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศัตรู และเจ้ากรรมนายเวร ตัวที่เป็นที่พึ่งขอให้นำความสุขและโชคลาภมาให้ข้าพเจ้าตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้ากรรมนายเวรจงนำเอา สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์เสนียดจัญไร ออกไปจากตัวข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป


อิทังปุญญังพะลัง ขอเทพเจ้าเหล่าเทพยดาทั้งหลายมีพระอินทร์ พระพรหม พญายมบาล ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ สิริคุตตอำมาตย์ที่เป็นนายบัญชี ท้าวมาตลี ท้าวทศรถ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักข์ แม่พระธรณีแม่พระคงคา เจ้าเอ๋ย จงเป็นสักขีพยาน ให้แก่ข้าพเจ้า
วันนี้ข้าพเจ้าได้ปล่อยสรรพสัตว์ถวายแด่คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ขอพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพจงเป็นสักขีพยานรับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้าและคุ้มครองชีวิตสัตว์ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุขัย ด้วยอำนาจของกุศลผลบุญครั้งนี้ จงสะเดาะเคราะห์ร้าย ของข้าพเจ้าให้กลับกลายเป็นดี มีความร่มเย็นเป็นสุข  ประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา มีความเจริญก้าวหน้า มีชีวิตสดชื่น สุขสดใส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ..  • โทรฟังคำทำนายดวงเฉพาะคุณประจำเดือน มิ.ย 60 กับ หมอขวัญแม่นเว่อร์  
  • โทร. 1900-111-363 (9.-/นาที)