วาไรตี้

ขออโหสิกรรม “เจ้ากรรมนายเวร” แบบนี้ ชีวิตดีขึ้นแน่!

ขออโหสิกรรม “เจ้ากรรมนายเวร” แบบนี้ ชีวิตดีขึ้นแน่!

ขออโหสิกรรม “เจ้ากรรมนายเวร” แบบนี้ ชีวิตดีขึ้นแน่!
ขออโหสิกรรม “เจ้ากรรมนายเวร” แบบนี้ ชีวิตดีขึ้นแน่!ดวงชะตาตกต่ำ จิตใจเศร้าหมอง ไม่มีโชคลาภเข้ามา อาจเป็นเพราะในอดีตคุณเคยสร้างเวร สร้างกรรมเอาไว้ ท่องคำขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรแบบเต็มบท เพื่อขอขมา ขอโทษในสิ่งที่เคยล่วงเกินผู้อื่นเอาไว้ เพื่อให้เขาอภัยแก่คุณ และให้อภัยแก่ผู้ที่เคยล่วงเกินคุณเพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อไปในชาตินี้และชาติต่อไป เมื่อพ้นจากบ่วงกรรมแล้วดวงชะตาจะได้เจริญรุ่งเรือง

 

คำขออโหสิกรรม “เจ้ากรรมนายเวร”

 

"ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าเคยได้ล่วงเกินแล้ว ทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี ทางใจก็ดี เจตนาก็ดี มิได้เจตนาก็ดี ในชาติก่อนก็ดี ในชาตินี้ก็ดี ทั้งที่เป็นมนุษย์ก็ดี เทพเทวดาก็ดี พระพรหมก็ดี สัตว์ดิรัจฉานก็ดี สัตว์นรกก็ดี เปรตก็ดี อสุรกายก็ดี พระภูมิเจ้าที่ ภูตผีปีศาจ ดวงจิตวิญญาณทั้งหลายก็ดี ทั้งที่ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ เสวยสุขอยู่ก็ดี เสวยทุกข์อยู่ก็ดี ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า เพิ่มพูนทานบารมีแก่ตน อย่าได้มีเวรต่อกันอีกเลย


และกรรมใด ๆ ที่ใคร ๆ ได้ล่วงเกินแล้วแก่ข้าพเจ้า ทั้งทางกายทวาร วจีทวาร มโนทวาร ทั้งที่ได้ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ไม่ว่าจะในชาตินี้หรือชาติไหน ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ท่านเหล่านั้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกัน


ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า ครอบครัว บุตรหลาน ตลอดวงศาคณาญาติ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีอุปการคุณทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ปฏิบัติสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรม ขอจงสำเร็จผลดังปรารถนาต้องการ เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในเร็ววันด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ"