วาไรตี้

ตรุษจีน ปี 2560 : เปิดเส้นทางไหว้พระ 'วัดมังกร' เสริมบารมี ชีวิตรุ่งเรือง

ตรุษจีน ปี 2560 : เปิดเส้นทางไหว้พระ 'วัดมังกร' เสริมบารมี ชีวิตรุ่งเรือง

ตรุษจีน ปี 2560 : เปิดเส้นทางไหว้พระ 'วัดมังกร' เสริมบารมี ชีวิตรุ่งเรือง
ตรุษจีน ปี 2560 : เปิดเส้นทางไหว้พระ 'วัดมังกร' เสริมบารมี ชีวิตรุ่งเรือง

รับวันตรุษจีน ปี 2560 วันนี้ Horoworld.com ยกขบวนชวน "ไหว้พระ 3 วัดมังกร" ขอพร เสริมโชคลาภปีระกา โดยเส้นทางไหว้พระที่นำมาแนะนำมี "มังกร" ซึ่งเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของคนจีน 

โดยชาวจีนเชื่อกันว่า "มังกร" คือสัตว์ที่ทรงพลังและศักดิ์สิทธิ์แห่งฟ้าและดิน ยังกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ ความดีงาม และอำนาจบารมี จนถือได้ว่า มังกร เป็นสัญลักษณ์แทนความโชคดีสูงสุดก็ว่าได้ วัด 3 แห่ง ที่ได้รับความนิยมและความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เสริมมงคล ได้แก่ หัวมังกร ท้องมังกร และหางมังกร
       
เริ่มที่ "หัวมังกร" อยู่ที่ "วัดเล่งเน่ยยี่" ย่านเยาวราช ถนนสายมังกรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงโปรดเกล้าฯให้เลือกชัยภูมิที่ตั้งวัดโดยให้เจ้ากรมท่าซ้ายร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวจีนก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2414 ใช้เวลาก่อสร้างถึง 8 ปีจึงแล้วเสร็จและให้ชื่อว่า "วัดเล่งเน่ยยี่" โดยมีความหมายดังนี้

เล่ง แปลว่ามังกร 

เน่ย แปลว่าดอกบัว 

ยี่ แปลว่าวัด 

ต่อมาภายหลังรัชกาลที่ 5 พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดมังกรกมลาวาส" 

ทำไมถึงเปรียบ  "วัดมังกรกมลาวาส" เป็นส่วน "หัวมังกร" 

เนื่องจาก บริเวณทางเข้าสู่วิหารท้าวจตุโลกบาลหน้าประตูทางเข้าทั้งสองด้านมีป้ายคำโคลงคู่มีความหมายว่า "ประทุมประทีปส่องสว่างกลางเวหา และมังกรเหินสู่สวรรค์ ณ ถิ่นนี้" ชื่อเปรียบดั่ง "ส่วนหัวของมังกร" และมีองค์พระประธาน 3 องค์ ที่ชาวจีนนิยมกราบไหว้เพื่อขอพร คือ พระศากยมุนีพุทธเจ้า, พระอมิตาภพุทธเจ้า และพระไภษัชยคุรุไวฑูรย์พุทธเจ้า

วิธีไหว้ : จุดธูปขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเฉพาะในเรื่องของการค้าขาย ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยให้การค้าขายเจริญรุ่งเรือง และสะเดาะเคราะห์ปีชง 

ถัดมา "ท้องมังกร" อยู่ที่ "วัดเล่งฮกยี่" ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา วัดนี้ถือเป็นวัดจีนเพียงแห่งเดียวในฉะเชิงเทรา และถูกวางตำแหน่งฮวงจุ้ยเป็น "ส่วนท้องของมังกร"
       
วัดเล่งฮกยี่ ซึ่งคำว่า ฮก แปลว่าโชคลาภ วาสนา จึงมักมีคนเรียกวัดแห่งนี้ว่า วัดมังกรแห่งวาสนา ซึ่งสร้างขึ้นราว พ.ศ. 2449 ต่อมาเมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี เพื่อทรงเปิดทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา ก็ได้พระราชดำเนินทรงเยี่ยมวัดเล่งฮกยี่แห่งนี้ และทรงมีจิตศรัทธาพระราชทานเงินเพื่อบำรุงวัด พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อให้ใหม่ว่า "วัดจีนประชาสโมสร" อันมีความหมายถึงว่า วัดแห่งนี้เป็นที่ชุมนุมของคนจีน 

โดยมีพระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ เหมือนที่วัดเล่งเน่ยยี่ แต่พิเศษตรงที่พระประธานทั้ง 3 ภายในวัดยังมีรูปหล่อเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือ ไฉ่ซิงเอี๊ย องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

วิธีไหว้ : ขอโชคลาภ 
1.ท่องบทสวดของท่าน 3 ครั้ง 
2. นำกระเป๋าเงินไว้ที่ปากถุงเงินของพระ 
3. ตบก้นถุง 3 ครั้ง
4. ลูบจากก้นถุงขึ้นมายังปากถุง 3 ครั้ง 
5. หยิบเหรียญขวัญถุงมา 1 เหรียญ เสร็จสิ้นการขอโชคลาภ 
6. ก่อนกลับตี "ระฆังใบยักษ์" 3 ครั้ง การตีระฆังก็เหมือนกับการสวดมนต์บทนี้ ซึ่งจะได้บุญได้กุศลเป็นอย่างมาก

ปิดท้าย "หางมังกร" อยู่ที่ "วัดเล่งฮัวยี่" ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี โดย "ฮัว" แปลว่า ดอกไม้ วัดแห่งนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า "วัดมังกรบุปผาราม" สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2520 และหากใครที่เข้าไปไหว้ขอพร ก็อย่าลืมตั้งจิตอธิฐานให้เกิดมงคลแก่ชีวิตในวันปีใหม่ สิ่งดีๆ เข้ามา เรื่องทุกข์ให้หมดไป