วาไรตี้

'เทียน' กับ 'หลอดไฟ' อันไหนบุญมากกว่า ?

| เปิดอ่าน -

'เทียน' กับ 'หลอดไฟ' อันไหนบุญมากกว่า ?

'เทียน' กับ 'หลอดไฟ' อันไหนบุญมากกว่า ?
'เทียน' กับ 'หลอดไฟ' อันไหนบุญมากกว่า ?

บรรดาพุทธศาสนิกชนต่างเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง สิ่งของต่างๆ รวมถึง “เทียนพรรษา” และ “หลอดไฟ” ถวายเพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้สอยระหว่างการอยู่จำพรรษา 3 เดือน
 

และหากทำบุญด้วย "เทียนพรรษา" กับ "หลอดไฟ" อันไหนได้บุญมากกว่ากัน ?
 

เชื่อว่าคำถามนี้ เป็นอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนยังค้างคาใจเมื่อเข้าไปทำบุญที่วัด บ้างเห็นทั้งการถวายเทียน และหลายคนก็เปลี่ยนการทำบุญมาเป็นหลอดไฟ เพื่อให้เข้าตามยุคสมัย


แต่หากในมุมมองของ พระที "ปัญญสโก ภิกขุ" คณะ ๓/๓ วัดพลับ  ให้ความเห็นผ่านเว็บไซต์สำนักข่าวอิสราเรื่องการทำบุญด้วยเทียน และหลอดไฟไว้ว่า

 

"ทำไมจึงมีการถวายเทียน ?"
 

- เพราะในอดีตยังไม่มีไฟฟ้าใช้

- พระท่านจุดเทียนเพื่อใช้อ่านหนังสือ เรียนหนังสือ

- จุดเทียนเพื่อให้เกิดแสงสว่างในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น มีการลงโบสถ์ สวดปาฏิโมก กันในตอนค่ำ

- เป็นขนบธรรมเนียมที่ยังคงรักษากันไว้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์จากชาวบ้านที่ร่วมมือร่วมใจช่วยกันหล่อต้นเทียน  

 

ขณะที่ ปัจจุบันนี้ มี "ไฟฟ้าใช้กันแล้ว" ซึ่งแสงสว่างของหลอดไฟย่อมมีมากพอ จึงกลายที่ยอมรับและเริ่มนิยมนำมาถวายเพราะพระท่านได้ใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม การถวายทั้งสองแบบ ทั้งสองอย่างก็ดีทั้งนั้น ได้บุญกันทั้งนั้น เป็นในส่วนของผู้ที่ต้องการทำบุญ ต้องการสละจาคะ ต้องการเอาชนะมัจฉริยะความตระหนี่ถี่เหนียว ก็สามารถไปทำบุญกันที่วัด ถวายกันได้เลย จะถวายเป็นการส่วนตัวของเราเองก็ได้ หรือจะคอยถวายร่วมประเพณีของวัดนั้นๆก็สามารทำได้

 

แต่ถ้าจะถามว่าถวายเทียน กับถวายหลอดไฟ มีอานิสงค์ต่างกันอย่างไร คงไม่ต่างกัน เพราะในประโยชน์ ทั้งของหลอดไฟ และต้นเทียน ก็เพื่อให้เกิดแสงสว่าง ตรงตามความหมายของคำว่า "ประทีป" 

อีกหนึ่งสิ่งที่เหล่าพุทธศาสนิกชนควรระลึกถึงนั่นคือ การตั้งจิตใจ เพื่อสร้างบุญกุศลพร้อมรำลึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามเอาไว้สืบต่อไป


คำถวายเทียนจำนำพรรษา


เอตัง มะยัง ภันเต ปะทีปะยุคัง สะปะริวารัง เตมาสัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัส์มิง อาวาเส
ภิกขุ สังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ
เอตัง ปะทีปะยุคัง สะปะริวารัง ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ
ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

 
คำแปล : ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอนอมถวายเทียนจำนำพรรษาคู่นี้ พร้อมทั้งของบริวาร แด่พระสงฆ์ในอาวาสนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดไตรมาส ขอพระสงฆ์จงรับเทียนจำนำพรรษาคู่นี้ พร้อมทั้งของบริวาร เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ.


คลิกอ่านเพิ่มเติม :