วาไรตี้

วิธีการหลุดพ้น จากบ่วงบาป บ่วงกรรม

วิธีการหลุดพ้น จากบ่วงบาป บ่วงกรรม

วิธีการหลุดพ้น จากบ่วงบาป บ่วงกรรม
วิธีการหลุดพ้น จากบ่วงบาป บ่วงกรรม
บ่วงเวร บ่วงกรรม เป็นผลจากการกระทำที่คุณได้ทำไว้ แล้ววันนี้ Horoworld.com และ อ.นิลกาฬ พยากรณ์ นักพยากรณ์ประจำเว็บ มาอธิบายและวิธีหลุดพ้นจากบ่วงกรรม บ่วงบาป และ บ่วงกรรม คือสิ่งที่ยึดติดเราไว้ ผูกมัดเราไว้ ไม่ให้หลุดจากบาปและกรรมนั้น  เป็นผลมาจากการกระทำในทั้งในอดีต  และปัจจุบัน  โดยส่งผลถึงปัจจุบันและอนาคต สมดังคำที่ว่า "สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม"  หมายถึง การกระทำทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว ผู้กระทำย่อมต้องได้รับผลนั้นอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ดูดวงสดกับหมอดู Horoworld โทร 1900-111-189 (15บ./นาที)
ดูดวงกับหมอดูดัง โทร 1900-111-356 (9บ./นาที)
บาป  คือ สิ่งที่ทำให้จิตใจเสียไป ความรู้สึกเสียไป  หรือมีคุณภาพต่ำลงในเชิงลบ เป็นสิ่งมนุษย์ไม่ควรทำเพราะจะนำทุกข์มาให้แก่ตนเองและผู้อื่น 

กรรม  คือ การกระทำทั้งหลาย  ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี เรียกว่า กรรมดีและกรรมชั่ว  ซึ่งผลที่ตามมาผู้กระทำจะต้องได้รับแน่นอน ไม่ช้าก็เร็ว

บ่วงบาปและบ่วงกรรม   คือ  การถูกขังไว้  พันธนาการไว้  ด้วยความทุกข์ ความทรมาน ทั้งทางกายและทางใจ  เช่น บ่วงอันเกิดจากความรัก ความโลภ ความโกรธและความหลง เป็นต้น 

ยกตัวอย่าง เช่น  การหลงผิด เสพยา ไม่ว่าใครจะตักเตือนอย่างไรก็ไม่เชื่อฟัง จนสุดท้ายกลายเป็นคนติดยา ต้องหาทางทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เสพ  เมื่อไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ทรมาน กระทำในสิ่งที่ผิดต่อกฎหมาย ผิดต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมอันดีงาม ทำร้ายผู้อื่นแม้กระทั่งพ่อแม่ผู้มีพระคุณ จนในที่สุดก็ถูกจับลงโทษ  ติดคุก หรือประหารชีวิต  ซึ่งเป็นการรับกรรมที่ก่อไว้ 
การแก้กรรมเพื่อให้พ้นบ่วงบาปบ่วงกรรม ในทางโหราศาสตร์ เพื่อให้หลุดพ้นหรืออาจเรียกว่าการแก้ดวงชะตา หรือการแก้ไขให้พ้นจากความทุกข์ อุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ในทัศนคติของ อ.นิลกาฬ พยากรณ์  มีความเชื่อว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  ดังนั้น ผลที่ได้รับในปัจจุบันย่อมเกิดจากเหตุแห่งการกระทำทั้งสิ้น  เมื่อเป็นดังนี้ มนุษย์จึงมีความแตกต่าง เช่น เกิดมาโชคดีมีความพร้อม รูปสวยรวยทรัพย์ ฐานะร่ำรวยหรือยากจน การดำเนินชีวิตราบรื่นหรือต้องฟันฝ่าอุปสรรคตลอด บางคนรุ่งเรืองเฟื่องฟู แต่บางคนทำไมตกต่ำเคราะห์กรรมซ้ำซัด  หากเชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องจริง ก็ย่อมเป็นคำตอบว่าที่แต่ละคนมีชีวิตต่างกันเพราะการกระทำที่ต่างกันในอดีตชาติส่งผลในชาตินี้

อย่างไรก็ดี เราคงไม่อาจแก้บ่วงกรรมหนัก ๆ ที่ได้รับจากอดีตชาติได้  ในทางโหราศาสตร์ การดูดวงชะตา จะรู้ได้ว่าปีนี้ ช่วงนี้ ชีวิตจะเจอปัญหาหรือกรรมเรื่องอะไร อย่างไร นั่นคือกรรมอะไรที่จะมาส่งผลในปีนี้ ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่ว  ดังนั้น การตั้งรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นย่อมดีกว่าที่ปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยไม่ทำอะไรเลย  ในฐานะที่เป็นชาวพุทธ ก็ต้องใช้หลักศาสนาเป็นวิธีการแก้กรรมหรือแก้ดวง เพื่อให้พ้นจากบ่วงกรรมนั้น

การปฏิบัติตนให้ตั้งอยู่ในศีลห้า ซึ่งเป็นศีลของฆราวาสทั่วไป คือพื้นฐานที่ดีที่สุดในการสร้างเกราะให้แก่ดวงชะตา หลักธรรมของศาสนาคือการทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

สำหรับการแก้กรรมทางโหราศาสตร์นั้น อาจเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยในการลดทอนผลกรรมจากหนักให้เป็นเบา  และหาวิธีการในการตั้งรับที่เข้มแข็ง ซึ่งต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เกิดและปรับเปลี่ยนวิธีในการแก้ไขให้ตรงจุด  และเสริมในส่วนที่ขาด โดยการพิจารณาเป็นประเด็นไป ไม่ใช่ทุกคนจะแก้กรรมด้วยวิธีเดียวกันทั้งหมด  อย่างไรก็ตามการแก้กรรมอาจไม่สัมฤทธิ์ผลเท่ากันในทุกคน ขึ้นอยู่กับบาปและกรรมที่แต่ละคนได้เคยกระทำมา  เพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เมื่อเป็นเช่นนี้เรามาทำความดี ละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อการมีชีวิตที่ดีในปัจจุบันชาติกันเถอะค่ะ 
ดูดวงสดกับหมอดู Horoworld โทร 1900-111-189 (15บ./นาที)
ดูดวงกับหมอดูดัง โทร 1900-111-356 (9บ./นาที)