วาไรตี้

สถานที่เสริมดวง รับโชค ตรุษจีน 2559 อ.เต้ย ศราวุธ แนะเที่ยววัดดัง!

สถานที่เสริมดวง รับโชค ตรุษจีน 2559 อ.เต้ย ศราวุธ แนะเที่ยววัดดัง!

สถานที่เสริมดวง รับโชค ตรุษจีน 2559 อ.เต้ย ศราวุธ แนะเที่ยววัดดัง!
สถานที่เสริมดวง รับโชค ตรุษจีน 2559 อ.เต้ย ศราวุธ แนะเที่ยววัดดัง!

สถานที่เสริมดวง รับโชค "ตรุษจีน" แนะเที่ยววัดดัง!

วัดเล่งเน่ยยี่2 - วัดเล่งฮกยี่ - ศาลเจ้านาจา

เส้นทาง นนทบุรี - ฉะเชิงเทรา - ชลบุรี  (เช้า-ค่ำ)
พร้อมรับของที่ระลึกเพื่อเสริมสิริมงคลชีวิต...จากโฮโรเวิลด์

ตรุษจีน ปีนี้..  Deedaily by HoroWorld ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม "ไหว้พระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โบราณแบบจีน" สำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จ เสริมสิริมงคลให้กับชีวิต เสริมบารมี เสริมดวงชะตา ให้รอดพ้นและปราศจากภยันตรายใดๆ พร้อมใกล้ชิดและเสริมความรู้เรื่องการกราบไหว้พระขอพรอย่างถูกหลัก กับนักพยากรณ์ชื่อดัง อ.ศราวุธ หลานดวงสุริยะเนตร ตลอดการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง : วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559

08.00 น.  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ด้านข้างอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ( ตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ  ) ทีมงาน HOROWORLD คอยให้การต้อนรับ
08.30 น.  ออกเดินทาง พร้อมบริการอาหารเช้าบนรถ  - Snack Box พร้อมเครื่องดื่ม ( มื้อที่ 1 )
09.15 น.  เดินทางถึง วัดเล่งเน่ยยี่ 2 หรือ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ เพื่อสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นวัดแรก ( อานิสงส์ : ไหว้เพื่อขอพรในด้านต่างๆ โดยเฉพาะความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน  อำนาจวาสนา )
บริการเครื่องสักการะ : ผลไม้หรือส้มท่านละ 1 ชุด ชุดละ 5 ผล  ( ส้ม หมายถึง ความเป็นมหามงคลแก่ชีวิต) วัดเล่งเน่ยยี่ 2  เป็นวัดจีนในความอุปถัมภ์ของคณะสงฆ์จีน จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยใช้ ระยะเวลาการ สร้างดำเนินการกว่า 12 ปี วัดนี้ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมในยุคหมิง-ชิง โดยจำลองจากพระราชวังต้องห้ามใน กรุงปักกิ่ง มีความสง่างามและรายละเอียดการตกแต่งที่ประณีต ในบริเวณวัดประกอบด้วย วิหารต่างๆ ที่มีรูปแบบ สถาปัตยกรรม ตามแนวปรัชญาและคติธรรมทางพระพุทธศาสนาจีนนิกายฝ่ายมหายาน ประกอบด้วย วิหารพระกวนอิมโพธิสัตว์, วิหารหมื่นพุทธเจ้า,วิหารบูรพาจารย์,ห้องปฏิบัติธรรม,ที่พำนักสงฆ์และ โรงเรียนพระปริยัติธรรม

10.30 น.  ออกเดินทางสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา ดินแดนอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร พร้อมพูดคุย ถาม-ตอบเรื่อง ดวงชะตา กับ อ.ศราวุธ หลานดวงสุริยะเนตร ช่วงที่ 1  จากนั้นนำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ "วัดเล่งฮกยี่" ( อานิสงส์ : ไหว้เพื่อขอพรในเรื่องของโชคลาภ และความร่ำรวยในทรัพย์สิน บริวาร ) บริการเครื่องสักการะ : ชุดเจฉ่าย  ได้แก่ ดอกไม้จีนหรือจำฉ่าย(ธาตุทอง) วุ้นเส้น(ธาตุน้ำ) เห็ดหูหนูดำ(ธาตุไม้) ฟองเต้าหู้(ธาตุไฟ) เห็ดหอม(ธาตุดิน)  สำหรับบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ยะ โดยวัดนี้ถือเป็นวัดจีนเพียง แห่งเดียวในฉะเชิงเทรา เป็นวัดเก่าแก่อายุ กว่า 130 ปี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นวัดแห่งโชคลาภ ที่ตั้งของวัดมีพลังส่งเสริมเกื้อหนุนต่อผู้กราบไหว้บูชา  สำหรับแบบ แปลนของวัดนี้จะเป็นแบบเดียวกับวัดเล่งเน่ยยี่ และได้วางตำแหน่งฮวงจุ้ยเป็น "ส่วนท้องของมังกร" และคำว่า ฮก ที่ปรากฏในชื่อวัด แปลว่า โชคลาภ วาสนา จึงมักมีคนเรียกวัดแห่งนี้ว่า  วัดมังกรแห่งวาสนา  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5  ได้เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี เพื่อทรงเปิดทางรถไฟสายกรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา   ได้พระราชดำเนินทรงเยี่ยมวัดเล่งฮกยี่แห่งนี้ และทรงมีจิตศรัทธา พระราชทางเงินเพื่อบำรุงวัด พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดจีนประชาสโมสร"  อันมีความหมายว่า วัดแห่งนี้เป็นที่ชุมนุมของคนจีน  และที่โดดเด่นของที่นี่คือ พระปะธาน 3 พระองค์ที่สร้างขึ้น

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ร้านเรือนร่มไทร จ.ฉะเชิงเทรา จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าย้อนยุดที่ ตลาดร้อยปี บ้านใหม่ ตั้งอยู่ที่ถนนศุภกิจ เป็นตลาดเก่า อายุกว่า 100 ปี เป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน เมื่ออดีตสถานที่แห่งนี้มีความคับคั่งด้วยผู้คนที่มาประกอบอาชีพค้าขาย รวมทั้งเป็น ความคับคั่งด้วยผู้คนที่มาประกอบอาชีพค้าขาย รวมทั้งเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจะดูได้จากอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างติด ๆ กัน และอยู่ชิดริมน้ำ วันเวลาผ่านพ้นไปนานแต่ความสำคัญของ ตลาดริมน้ำแห่งนี้ก็ยังคง ดำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน

13.30 น.  ออกเดินทางต่อ พร้อมพูดคุย ถาม-ตอบเรื่อง ดวงชะตา กับ อ.ศราวุธ หลานดวงสุริยะเนตร ช่วงที่ 2 … ถึง วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม ศาลเจ้าหน่าจาซาไทจื้อ จัดเป็นศาลเจ้าที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในโลก จนเป็นที่กล่าวขานของศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตาโบราณวัตถุล้ำค่า พบความเป็นที่สุดในโลกหลากหลายสิ่ง ได้แก่มังกร สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ ที่ถือว่ายิ่งมากยิ่ง เป็นสิริมงคล มีมากถึง 2,840 ตัว กระถางธูปศักดิ์สิทธิ์ เสาฟ้าดิน จากนั้นนำท่านสักการะเทพไท้ส่วยเอี๊ย ที่มีครบ 60 องค์ ซึ่งถือเป็นดาวเทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี เกิดของมวลมนุษย์ ( อานิสงส์ :  เพื่อทำพิธีสะเดาห์เคราะห์ ปัดเป่าสิ่งไม่ดี  และขอพรได้ตรงตามปีเกิด )
บริการเครื่องสักการะ : น้ำมันพืชท่านละ 1 ขวด สำหรับเติมน้ำมันตะเกียง เพื่อเสริมดวงชะตาให้พบความ ราบรื่น รุ่งโรจน์

15.30 น.   จากนั้นอิสระให้ท่านเที่ยวชม เลือกซื้อ เลือกชิม สินค้านานาชนิดภายใน ตลาดเก่าอ่างศิลา 135 ปี อาทิ ห่อหมกแม่เนื่อง  ขนมหน้าถั่ว  ขนมครก ทอดมัน ปลาเค็ม ปลาแดดเดียว  ข้าวต้มปลา  หมึกย่าง  ปูนึ่ง  กั้งดองน้ำปลา แมงกะพรุน ลวกจิ้ม ขนมเทียนสะบัดงา  ขนมข้าวตอก  ขนมข้าวตู  เครื่องจักสาน ครกหิน เป็นของฝาก
16.00 น.   รับประทานอาหารเย็น ( มื้อที่ 3 ) ร้านครัวลุงเชย  จ.ชลบุรี
20.00 น.   เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:  รายการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ บริษัทฯ  ไม่สามารถรับผิดชอบ  ความเสียหาย อันเกิดจาก ภัยธรรมชาติ การก่อการจลาจล การชุมนุมทางการเมือง ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามจะพิจารณา  จากความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการท่านละ  2,499  บาท

 ค่าบริการรวม
•    อาหารเช้า อาหารกลางวัน และเย็น  (ตามที่ระบุในโปรแกรม) 
•    น้ำดื่ม วันละ 3 ขวด ระหว่างการเดินทาง
•    ค่าประกันอุบัติเหตุ 
•    เครื่องสักการะ  สำหรับ 3 วัด ตามที่ระบุในรายการ 
•    ทีมงานในการอำนวยความสะดวก
•    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าบริการไม่รวม   
•    เครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่ม นอกเหนือจากในรายการ 
•    ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ
•    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมิได้ระบุรวมไว้ในรายการค่าใช้จ่าย

สนใจสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่
คุณมนัชญา โทร. 099-339-6956 หรือ E-mail : [email protected]

โดยลูกค้าสามารถโอนเงินค่าบริการมาได้ที่ 
ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : บริษัท สามารถ อินเตอร์แอคทีฟมีเดีย จำกัด
เลขบัญชี : 324-2-98063-2 
ประเภท : ออมทรัพย์ 
สาขา : ถนนแจ้งวัฒนะ