ดูดวง

อาจารย์ธนทร  เพ็ชรสันทัด 


ชื่อนักพยากรณ์:  ธนทร  เพ็ชรสันทัด  
นามพยากรณ์:     อาจารย์ธนทร พยากรณ์ อ.ธนทร พยากรณ์

       อาจารย์ผ่านชีวิตการทำงานด้วยการเป็นพนักงานบริษัทมา 17 ปี แต่เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจทำให้บริษัทจำเป็นต้องลดพนักงาน  นับจากวันนั้นอาชีพพนักงานกินเงินเดือนของอาจารย์จึงสิ้นสุดลง

       ก่อนออกจากงาน อาจารย์เคยมีโอกาสดูดวงที่ท่าพระจันทร์ หมอดูท่านนั้นทายว่าอีก 6 เดือนข้างหน้า คือเดือนมีนาคม 2541 ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งผลปรากฏว่าคำทำนายนั้นถูกต้องแม่นยำทุกประการ จากนั้นอาจารย์จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาวิชาโหราศาสตร์ไทยอินทพาส-บาทจันทร์ อย่างจริงจัง  กับอาจารย์อุบล บุญเทพสุต พร้อมทั้งศึกษาเลข 7 ตัว 11 ฐาน , ไพทาโรต์, ไพ่โหรา โหงวเฮ้ง , การตั้งชื่อและวิเคราะห์ชื่อเพิ่มเติมภายหลัง

       การพยากรณ์ดวงชะตา ต้องอาศัยสิ่งที่เรียวว่าศาสตร์และศิลป์ รวมถึงการใช้จิตวิทยา เข้ามาผสมผสาน จึงสามารถให้คำทำนายที่แม่นยำและช่วยเหลือผู้มีปัญาได้ โหราศาสตร์จึงไม่ใช่เรื่องงมงาย แต่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ซึ่งพร้อมให้ท่านได้พิสูจน์


ศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ : 
1. โหราศาสตร์ไทย 
2. คัมภีร์มหาสัตตเลข 
3. เลข ๗ ตัว ๑๑ ฐาน 
4. ไพ่ยิปซี 
5. ไพ่โหรา 
6. โหงวเฮ้ง 
7. วิเคราะห์ชื่อ-นามสกุล
 

ประวัติการศึกษาด้านโหราศาสตร์ 
•  พ.ศ. 2541  ศึกษาโหราศาสตร์ไทย อินทพาส-บาทจันทร์ กับ อาจารย์อุบล บุญเทพสุต  
•  พ.ศ. 2542  ศึกษาเลข ๗ ตัว ๑๑ ฐาน, ไพ่ยิปซี, วิเคราะห์ชื่อ-นามสกุล จากสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ 
•  พ.ศ. 2542  ศึกษาไพ่โหรา จากสถาบันโหรวัดธาตุทอง


ผลงานปัจจุบัน 
•  นักพยากรณ์ในบริการสายตรงพยากรณ์ รหัส 430 
•  นักพยากรณ์บริการดูดวงผ่าน www.horoworld.com และ HoroWorld Shop ที่ Esplanade รัชดาภิเษก

 

ติดตามเรื่องดวง ก่อนใคร คลิกที่นี่!