ดูดวง

อาจารย์หรรษา พยากรณ์


ชื่อนักพยากรณ์:    สรยุทธ์ วุฒิพราหมณ์
นามพยากรณ์:       อาจารย์หรรษา พยากรณ์
อ.หรรษา พยากรณ์

       อาจารย์เกิดในตระกูล “วุฒิพราหมณ์” คุณพ่อเป็นพราหมณ์ในสำนักพระราชวัง จึงได้ซึมซับกับการดูดวงมาตั้งแต่เด็ก และได้มีโอกาสไปช่วยงานทางพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีตั้งศาลพระภูมิ พิธียกเสาเอก และพิธีมงคลต่างๆ เมื่อเติบโตมาจึงมีโอกาสได้ศึกษาวิชาเลข ๗ ตัว, คัมภีร์มหาสัตตเลข, ไพ่ยิปซี, ฮวงจุ้ย และพิธีกรรมต่างๆ จากสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา

       อาจารย์มีความศรัทธาและเชื่อมั่นเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์เป็นอย่างมาก นอกจากจะเกิดจากสายเลือดโดยตรงแล้ว ยังเกิดจากความใฝ่รู้และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว ปัจจุบันจึงยืดเป็นอาชีพในการดำรงชีวิต และคิดว่า “อาชีพหมอดู” ไม่ได้เป็นเพียงตะเกียงส่องทางให้เดินเท่านั้น ยังเป็นเสมือนผู้ที่คอยให้คำปรึกษา และชี้แนะแนวทางให้ทุกชีวิตดำเนินอยู่บนความไม่ประมาทศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ :
1. โหราศาสตร์ไทย

2. คัมภีร์มหาสัตตเลข
3. เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
4. เลข ๗ ตัว ๑๑ ฐาน
5. ไพ่ยิปซี
6. โหราศาสตร์พม่า


ประวัติการศึกษาด้านโหราศาสตร์ :
• พ.ศ. 2547  ศึกษาศาสตร์ปรัชญาโต๊ะ-อี้ กับอาจารย์เชียร เพ็งเพ็ชร
• พ.ศ. 2550  ศึกษาไพ่ทาโรต์ชั้นสูงระบบกระแสจิต กับ อาจารย์กรหริศ บัวสรวง  ผลงานปัจจุบัน :
• นักพยากรณ์ในบริการสายตรงพยากรณ์ รหัส 425
• นักพยากรณ์ ผ่านบริการ www.horoworld.com และ HoroWorld Shop ที่ Esplanade รัชดาภิเษก

 

ติดตามเรื่องดวง ก่อนใคร คลิกที่นี่!