ดูดวงฟรี

พรุ่งนี้..รวย! 14 มิ.ย.วันขอเงินพระจันทร์ ทำแล้วทรัพย์เข้ากระเป๋า

| เปิดอ่าน -

พรุ่งนี้..รวย! 14 มิ.ย.วันขอเงินพระจันทร์ ทำแล้วทรัพย์เข้ากระเป๋า

พรุ่งนี้..รวย! 14 มิ.ย.วันขอเงินพระจันทร์ ทำแล้วทรัพย์เข้ากระเป๋า
พรุ่งนี้..รวย! 14 มิ.ย.วันขอเงินพระจันทร์ ทำแล้วทรัพย์เข้ากระเป๋า

ใครอยากปลดหนี้ เงินสดตุงกระเป๋า มาทางนี้เลยคร่าาาคุณ!!!
วันนี้หมอดู Horoworld.com มีเคล็ดลับขอโชคลาภ รับทรัพย์กันจัดหนักด้วยการ "ขอเงินพระจันทร์" ซึ่งเป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์ที่ว่า หากใครไหว้ขอพรเรื่องในช่วงวันดังกล่าว เงินทองจะไม่ขาดสาย โชคลาภมีไม่หมด  ตลอดเดือนมิถุนายน2561


ความเชื่อเรื่อง วันขอเงินพระจันทร์ นั้นมีมาแต่โบราณกาล ในทางโหราศาสตร์เชื่อว่า เป็นวันที่ตำแหน่งองศาของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรทับกันสนิท


วันอมาวสี วันจันทร์ดับ หรือ วันขอเงินพระจันทร์ คือ เป็นวันที่ฟ้าเปิด ซึ่งในที่นี่หมายถึง สวรรค์ มนุษย์ และบาดาล เปิดพร้อมกัน โดยได้มีการนำวันเวลาอมาวสีไปเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องการขอพรพระจันทร์ โดยเฉพาะ ขอเงินจันทร์ ซึ่งความเชื่อนี้ก็เป็นความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ ดังเพลงพื้นบ้าน จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า ขอข้าวขอแกงฯ...



  • วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 02.43 น.



วิธีขอเงินจันทร์ที่ถูกต้อง ตามความเชื่อนี้

1. ตอนเช้าทำบุญ ใส่บาตร หรือบวชชีพรามณ์ เข้าวัดนุ่งขาวห่มขาว เพื่อเป็นการเปิดรับบุญให้มากขึ้น *** เคล็ดลับคือพยายามอย่าให้ใครมาหยิบยืมเงินอย่างเด็ดขาด

2. เตรียมเงินจำนวนหนึ่ง อาจจะลงท้ายด้วยเลขมงคล เช่น 99 บาท / 999 บาท

3. สวด คำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา 
พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ(กราบ)
สะวาขาโต ภะคะวะตา ธัมโม 
ธัมมังนะมัสสามิ(กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
สังฆัง นะมามิ(กราบ)

คำอาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ                              
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ                     
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ                    
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ


คำนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ไตรสรณคมณ์ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ                      
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ                     
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ          
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ           
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ         
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ          
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ


ศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

บทสวด ชุมนุมเทวดา

“สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขิระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันทุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะ คันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตาฯ”

4. จากนั้นให้ท่านนำเงินที่ท่านเตรียมไว้แล้วกล่าวคำอธิษฐานว่า… “ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล ของท่าน) ขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาแต่อดีตชาติ ถึงปัจจุบัน ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตย์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลทั้งหลายให้เทพเทวา นาคาทุกหมู่เหล่า ตลอดถึงเทพพระอาทิตย์ เทพพระจันทร์ จงได้รับอานิสงส์แห่งผลบุญนี้ ที่ข้าพเจ้าได้สร้างในวันนี้โดยเร็วพลัน เมื่อได้รับผลบุญนี้แล้ว ก็ขอให้ท่านทั้งหลายประทานพรอันประเสริฐให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภ มีเงินตราตามที่ปรารถนา จากสิ่งที่ทำด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขอให้ได้รับความสำเร็จในเรื่องของการงาน ความสำเร็จในเรื่องความรัก ความสำเร็จในเรื่องของชีวิต …………………..”

5. นำเงินที่ได้ขอพรไปทำบุญ หรือบริจาคตามที่สะดวก เช่น ไถ่ชีวิตโค กระบือ , ซื้อปลา ซื้อนก มาปล่อย เป็นต้น
แล้วนี่ก็เป็นความเชื่อเรื่องของเงินพระจันทร์ แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี่ หากคุณไม่รู้จักการเก็บเงินออม และ ความขยัน มันก็จะเป็นแค่เพียงความเชื่อเท่านั่นนะคะ ทางดีคือทำตามความเชื่อนี่สิ และ ขยัน อดออม เชื่อว่าทุกคนจะมีกิน มีใช้ ถึงขั้นอาจจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีก็ได้นะ