ดูดวงฟรี

อยากรู้มั๊ย? คุณกับเขา เป็นคู่บุญ VS คู่กรรม

อยากรู้มั๊ย? คุณกับเขา เป็นคู่บุญ VS คู่กรรม

อยากรู้มั๊ย? คุณกับเขา เป็นคู่บุญ VS คู่กรรม
อยากรู้มั๊ย? คุณกับเขา เป็นคู่บุญ VS คู่กรรม
อยากรู้ไหมคะ ว่าคนที่อยู่กับเรา ใช้ชีวิตร่วมกันมาทุกวันนี้ เป็น คู่บุญ หรือ คู่กรรม..กันแน่?

ก่อนอื่น อาจารย์นิลกาฬ พยากรณ์ Horoworld.com จะชวนมาวิเคราะห์กันก่อนค่ะ ว่าตั้งแต่ที่ได้พบเจอและรู้จักกันมามีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกได้บ้างว่านี่คือ คู่บุญ หรือ คู่กรรม 


การที่คนเราจะได้มาพบเจอกัน และใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ย่อมต้องมีเหตุปัจจัยร่วมกันมาก่อน ซึ่งหากได้ทำบุญกุศลร่วมกันมา และได้เกื้อกูลสนับสนุนกันมาก่อน  เมื่อมาเจอกันในชาตินี้จึงมีโอกาสใช้ชีวิตคู่ร่วมกันด้วยความสุข ส่งเสริมในเรื่องของความเจริญก้าวหน้า  มีใจเมตตาเอื้ออาทรต่อกันและมีทัศนคติที่ดีไปในทางเดียวกัน นั่นแสดงว่าเป็นคู่บุญ  หรือเรียกว่าคู่บุญบารมีนั่นเอง  

แต่อีกคู่หนึ่งซึ่งมีการสร้างกรรมร่วมกันมา  โดยเฉพาะกรรมที่เรียกว่า อกุศลกรรมหรือการทำสิ่งที่ไม่ควรทำ ไม่ควรประพฤติทั้งทางกายและทางใจ  เช่น  การละเมิดศีล 5  การอยากได้ อยากมี อยากเป็น ในของคนอื่น  คิดร้าย ปองร้าย อาฆาตพยาบาท เมื่อมาเจอกันและอยู่ร่วมกัน ก็จะพานพบแต่เรื่องร้าย ๆ  ปัญหาอุปสรรคมากมาย  ความขุ่นข้องอึดอัด ทรมานทั้งกายและใจ การทะเลาะเบาะแว้ง แม้กระทั่งการถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจ  โดยไม่อาจหลีกหนีหรือเลิกราหย่าร้าง ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส  อย่างนี้เรียกว่า คู่กรรม หรือเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมค่ะ 

ไม่ว่าจะเป็นคู่บุญหรือคู่กรรม  ย่อมมีเหตุปัจจัยจากการร่วมทำกรรมมาด้วยกัน  ทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรม  ซึ่งกรรมนี้จะมีพลังดึงดูดให้ได้มาพบเจอ ได้มีความสัมพันธ์ต่อกันและรับผลของกรรมนั้นร่วมกันทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว แต่ถ้าหากไม่มีกรรมร่วมกันแล้ว  แม้ได้พบเจอได้รู้จัก ก็จะเกิดแรงผลักดันให้ออกจากกัน ห่างกันออกไป   

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีใคร และกำลังมองหาคนรู้ใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน  แน่นอนทุกคนย่อมอยากเจอคู่ที่เป็นคู่บุญบารมี  ลองสังเกตดูนะคะ คนที่เข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมนั้นเป็นคู่บุญหรือคู่กรรมกันแน่* คู่บุญจะมีความเหมือนกัน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ ดังนี้  

1. มีศรัทธาไปในแนวทางเดียวกัน เช่น  ถือศาสดาองค์เดียวกัน 
2. มีศีลอันเป็นเครื่องหอมทางใจเสมอกัน คือ  มีความคิดงดเว้นข้อประพฤติผิดแบบเดียวกัน
3. มีจาคะอันเป็นวิธีคิดแบ่งปันเสมอกัน อย่างน้อยต้องเป็นผู้ให้ซึ่งกันและกันในทางใดทางหนึ่ง
4. มีปัญญาเสมอกัน กล่าวทางโลกคือคุยกันรู้เรื่อง กล่าวทางธรรมคือมีระดับการเห็นตามจริงใกล้เคียงกัน

เมื่อพบเจอลักษณะของคู่บุญแล้วจึงนับได้ว่าคุณคือผู้โชคดีในเรื่องคู่ค่ะ แต่หากคนที่พบเจอไม่มีลักษณะร่วมกันเช่นนี้ และ ยังมีความแตกต่างเป็นด้านตรงกันข้ามอีก แสดงว่าถ้าได้ไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในฐานะคู่ครองแล้ว นั่นคือ คู่กรรม  แต่หากมีความรักและความรู้สึกที่ยากจะแยกออกจากกันได้ ขอให้พึงระลึกไว้ว่า จะต้องอยู่ร่วมกันเพื่อชดใช้บาปเวรและกรรมร่วมกัน จะหวังซึ่งความสุข ความสงบ ย่อมไม่มี หากยอมรับเช่นนี้ได้ก็ต้องทนต่อไปค่ะ หรือ ใครอยากจะลองเช็กสถานะความสัมพันธ์ของคุณและเขาดูกันอีกที่ได้ที่ ดูดวงคู่สมพงศ์ กันได้เลยนะคะ