ดูดวงฟรี

เผยคำตอบ! คนสวยๆ เค้าทำบุญกันด้วยอะไร!!!

| เปิดอ่าน -

เผยคำตอบ! คนสวยๆ เค้าทำบุญกันด้วยอะไร!!!

เผยคำตอบ! คนสวยๆ เค้าทำบุญกันด้วยอะไร!!!
เผยคำตอบ! คนสวยๆ เค้าทำบุญกันด้วยอะไร!!!


เคยได้ยินกันบ่อยๆ ว่าหากนำดอกไม้สวยๆ ไปถวายพระ กุศลจะช่วยส่งเสริมให้มีเสน่ห์ เกิดชาติหน้าจะมีหน้าตาสวยงาม แต่ชาว
Horoworld รู้รึเปล่าคะว่าสาวสวยในสมัยพุทธกาลนั้น พวกเธอทำบุญอย่างไรจึงได้เกิดมา “สวย” ทุกชาติ วันนี้เรามีส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนาหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง เกี่ยวกับพระนางรูปนันทา หญิงงามในสมัยพุทธกาลมาแบ่งปัน ไปหาคำตอบพร้อมกันว่า ทำไมพระนางรูปนันทาจึงสวยมากและเกิดมาสวยทุกชาติ...


ทำไมพระนางรูปนันทาจึงสวยมาก ตอนนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ในที่บางตอน ท่านกล่าวว่า พระนางรูปนันทาเป็นคนในตระกูลศากยราช เกิดในตระกูลของเจ้าก็จริงแหล่ แต่ทว่าเป็นเจ้าที่มีความสวยงดงามเป็นกรณีพิเศษ ไม่มีหญิงใดในกรุงกบิลพัสดุ์มหานครจะสวยเท่าพระนางรูปนันทา

 

 

พระนางรูปนันทาก็เหมือนกัน ที่สมเด็จพระภควันต์บรมศาสดาตรัสว่า ชาติในอดีตของรูปนันทาทุกชาติที่เกิดเป็นมนุษย์ นี่หมายความว่าทุกชาติที่เกิดเป็นมนุษย์ เวลาที่เธอจะทำบุญทำทาน ภาชนะทุกอย่างต้องสะอาดหมด ตั้งแต่สมัยเป็นคนยากจนก็ตามที ภาชนะมันอาจจะไม่ดีเท่าชาวบ้านเขา แต่ว่าการทำความสะอาดภาชนะที่จะไปทำบุญต้องสะอาด ถ้าไม่สะอาดเธอไม่ทำ ต่อมาจนกระทั่งเป็นลูกเศรษฐีหรือลูกกษัตริย์มาก็หลายวาระ...เวลาที่จัดภัตตาหารไปถวายพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ภาชนะทุกอย่างเธอต้องล้างเอง ต้องเช็ดเอง ต้องทำเองทุกอย่างจนกระทั่งเป็นที่พอใจองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า อาศัยที่รูปนันทาเป็นคนชอบความสะอาด รักความสะอาด เวลาให้ทานหรือบำเพ็ญกองการกุศล เหตุนี้เป็นปัจจัยให้รูปนันทาเป็นคนสวยทุกชาติ มาชาติสุดท้ายนี่เป็นคนสวยที่สุด แต่ว่าไอ้ความสวยก็อยู่ไม่ได้นาน 

แล้วองค์สมเด็จพระพิชิตมารจึงได้กล่าวแก่บุคคลทั้งหลายว่า ภิกขเว ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความจริงท่านเทศน์กับพระกับคน แต่พระนั่งอยู่ใกล้จึงปรารภกับพระว่าภิกขเว ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงดูสภาวะของหญิงที่มีรูปงามที่ถวายงานพัดตถาคตอยู่ ในไม่ช้าไม่นานเท่าไร องค์สมเด็จพระบรมครูคือตถาคต เทศน์ไม่ทันจะจบเธอก็ตาย เวลานี้กระดูกเรี่ยรายลงบนพื้นปฐพี จะหาสิ่งที่ปรากฎเป็นร่างกายนี้ก็ไม่ปรากฎฉันใด

พวกท่านทั้งหลายที่สดับรับรสพุทธพจน์เทศนาอยู่เวลานี้ ภายหลังไม่ช้าจากวันนี้ไป วันคืนล่วงไปๆ ชีวิตก็เสื่อมไปทีละน้อย เข้าไปหาความตาย ถ้าอายุยืนสักหน่อยก็มีอายุถึงแก่ แก่แล้วก็ตาย ถ้าบาปกรรมที่เป็นอกุศลทำไว้มากไซร้ เช่น ปาณาติบาต ก็สามารถจะตัดชีวิตไปในระหว่างกลางให้ถึงแก่ความตายได้ ฉะนั้น พวกเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิต อย่าคิดว่าชีวิตจะยืนยาวต่อไปเป็นอันสรุปได้ว่าความเชื่อในทางพุทธศาสนาหากอยากเกิดมา “สวย” ทุกชาติ เวลาไปทำบุญก็ให้ทำความสะอาดภาชนะที่ใส่อาหารให้สะอาดเอี่ยมที่สุด และสุดท้ายแล้วต้องพึงระลึกไว้ว่าสังขารไม่เที่ยง สุดท้ายร่างกายก็ไม่ใช่ของเรา...อย่าน้อยเนื้อต่ำใจในรูปร่างหน้าตา เพราะคนเราเกิดมาก็ต้องมีแก่และตายไป ขณะที่ยังมีแรงอยู่นี้ เรามาสะสมแต้มบุญให้จิตใจผ่องใสกันดีกว่า


อ้างอิงจาก board.palungjit

ขอบพระคุณรูปภาพจาก 
IG 
nuneworanuch