ดูดวงฟรี

ขลังที่สุด! คาถาบูชาบารมีพระศิวะมหาเทพเสริมมงคล ไล่สิ่งชั่วร้าย

| เปิดอ่าน -

ขลังที่สุด! คาถาบูชาบารมีพระศิวะมหาเทพเสริมมงคล ไล่สิ่งชั่วร้าย

ขลังที่สุด! คาถาบูชาบารมีพระศิวะมหาเทพเสริมมงคล ไล่สิ่งชั่วร้าย
ขลังที่สุด! คาถาบูชาบารมีพระศิวะมหาเทพเสริมมงคล ไล่สิ่งชั่วร้าย


วันนี้
Horoworld.com ขอข้ามฝั่งมาพูดถึงความเชื่อและคาถาบูชา “พระศิวะ” มหาเทพแห่งศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ผู้ทรงขับไล่สิ่งชั่วร้าย และประทานพรเพื่อสิริมงคลแก่ชีวิตให้ผู้ที่ทำความดีและมีจิตใจบริสุทธิ์ทุกคน

 

หากเอ่ยถึง “พระศิวะ” มหาเทพ หนึ่งใน ตรีมูรติ หรือ 3มหาเทพสูงสุดแห่งศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เชื่อว่าหลายท่านคงจะคุ้นเคยกันดี ในนามพระศิวะ มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ในสามโลก เทพผู้มีอำนาจในการทำลายทุกสรรพสิ่ง เป็นที่เกรงกลัวของเหล่าอสูรและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง พระองค์ปกป้องเหล่าสรรพสัตว์และเมตตาผู้บูชาพระองค์ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติโยคะ
การบูชาและตั้งจิตระลึกถึงพระศิวะ เชื่อกันว่าท่านจะประทานพรดังนี้

 

1. ทำให้หลุดพ้นจากกิเลส พ้นจากการยึดติดในอบายมุข สิ่งมัวเมาทั้งหมด

2. จะมีสติปัญญาในการดำรงชีวิต

3. มีอำนาจเหนือศัตรู คู่แข่งทั้งปวง

4. ประสบความสำเร็จในกิจกรรมต่างๆ

5. เสริมสิริมงคลในชีวิต และขับไล่สิ่งชั่วร้าย


 

 


คาถาบูชาพระศิวะ

โอม นะมัส ศิวายะ (สวด3จบ)


บทสรรเสริญ

โอม กระปูระเคารัม กรุณาวะตารัม
สัมสาระสารัม ภุชะเคน ทระหารัม
สะทาวะสันตัม หะริทะยาระวินเท
ภะวัมภะวาณิ สะหิตัม นะมามิ