ดูดวงฟรี

ทำตามนี้เกิดผลดีแน่นอน!!! "วิธีทดแทนบุญคุณพ่อแม่"

ทำตามนี้เกิดผลดีแน่นอน!!! "วิธีทดแทนบุญคุณพ่อแม่"

ทำตามนี้เกิดผลดีแน่นอน!!!
ทำตามนี้เกิดผลดีแน่นอน!!! "วิธีทดแทนบุญคุณพ่อแม่"
ทำบุญร้อยครั้ง ยังไม่เท่าทำบุญกับพ่อแม่ครั้งเดียว

พ่อแม่
ก็เปรียบเสมือน "พระในบ้าน" ที่คนเป็นลูกควรเคารพนับถือ เพราะว่าไม่มีบุญไหนจะยิ่งใหญ่เท่ากับทำบุญกับพ่อแม่อีกแล้ว วันนี้ Horoworld มีวิธีดูแลพ่อแม่ พร้อมอานิสงค์จากทำบุญกับพ่อแม่มาฝากไว้ให้แล้วนาจา

วิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่

1. เลี้ยงดูท่านยามชรา เอาใจใส่การกินอยู่หลับนอนของท่านไม่ให้เดือดร้อน เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ท่านแก่ เช้าวันใหม่ท่านแก่ไปอีกวันแล้ว เรารู้ว่าท่านแก่ทุกวันก็แล้วกัน จะได้ตอบแทนได้ทุกวัน ไม่ต้องดูอายุ

2. ช่วยเหลือกิจการงานของท่าน ช่วยแบ่งเบาภาระของท่านเพื่อให้ท่านมีโอกาสพักผ่อนเพราะท่านเหนื่อยมามากแล้ว หรือเปิดโอกาสให้ท่านได้เข้าวัดฟังธรรมะ

3 .ไม่ทำตัวให้เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงวงศ์ตระกูลของท่าน รักษาวงศ์ตระกูลที่ท่านให้มา ดำรงอยู่ได้นานๆคือ ทำความดีนั้นเอง

4. ประพฤติตนดีควรแก่การรับมรดก ไม่ใช่อยู่เพื่อหวังมรดก ไม่เกะกะเหลวไหล ไม่สุรุ่ยสุร่ายผลาญทรัพย์สมบัติที่ท่านมอบให้

5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อย่างสม่ำเสมอ แม้ท่านจะเกิดในภูมิที่สูงกว่าหรือไม่สามารถรับกุศลได้ การระลึกและแผ่เมตตาจิตให้แก่พ่อแม่เป็นมงคลอันประเสริฐ


ทั้งนี้อานิสงส์ผลบุญจากการที่เราดูแลพ่อแม่ และ ผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา จะส่งผลให้ดังนี้

1. ทำให้มีความอดทน

2. ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ

3. ทำให้เป็นคนมีเหตุผล

4. ทำให้พ้นทุกข์พ้นภัยได้

5. ทำให้ได้ลาภโดยง่าย

6. ทำให้แคล้วคลาดภัยในยามคับขัน

7. ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ

8. ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

9. ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า

10. ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

11. ทำให้มีความสุข

12. ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง


ขอขอบคุณข้อมูลจาก:
apichok.com