ดูดวงฟรี

ไหว้พระแก้วมรกต แก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาตลอดปี

ไหว้พระแก้วมรกต แก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาตลอดปี

ไหว้พระแก้วมรกต แก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาตลอดปี
ไหว้พระแก้วมรกต แก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาตลอดปี

บทสวดมนต์เสริมดวงชะตาที่ Horoworld นำมาฝากในวันนี้ เป็นพระคาถาบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า “วัดพระแก้ว” ความศักดิ์สิทธิ์ของพระแก้วมรกตนั้น กล่าวกันว่าหากเราตั้งจิตอธิษฐานและสวดคาถาบูชาพระแก้วมรกตเป็นประจำจะช่วยเรียกแก้วแหวนเงินทองให้ไหลมาเทมาไม่ขาดสาย

คาถาบูชาพระแก้วมรกตตั้งนโม (3จบ)

พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
ทุติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
ตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ
จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เม
นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ