ดูดวงฟรี

อานุภาพคาถาสมเด็จฯโต พรหมรังสี เสริมลาภ ป้องภัย ค้าขายรุ่งเรือง

| เปิดอ่าน -

อานุภาพคาถาสมเด็จฯโต พรหมรังสี เสริมลาภ ป้องภัย ค้าขายรุ่งเรือง

อานุภาพคาถาสมเด็จฯโต พรหมรังสี เสริมลาภ ป้องภัย ค้าขายรุ่งเรือง
อานุภาพคาถาสมเด็จฯโต พรหมรังสี เสริมลาภ ป้องภัย ค้าขายรุ่งเรือง


หากกล่าวถึงบทสวดมนต์ที่เล่าลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ผู้คนนิยมสวดมากที่สุด
Horoworld เชื่อว่าต้องมีบทสวดชินบัญชร ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) เป็นผู้เรียบเรียงติดอันดับอย่างแน่นอน สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) เป็นพระอริยสงฆ์ที่ชาวไทยให้ความเคารพเลื่อมใส ท่านเป็นเจ้าตำรับ “พระสมเด็จ” สุดยอดพระเครื่องที่มีพลานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ ป้องกันเภทภัย พลิกร้ายให้กลายเป็นดี เสริมส่งความเจริญรุ่งเรืองให้ชีวิต นอกจากเหนือจากเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แล้ว เรื่องมูลค่าของพระสมเด็จเราคงไม่ต้องถามถึง เพราะเป็นที่รู้กันว่ามีราคาสูงลิ่ว

 

วันนี้ Horoworld จะขอรวบรวมหลากหลายมุมเกี่ยวกับ สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) พระเกจิเถราจารย์ ผู้โด่งดังและเป็นที่นับถือทั้งจากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจนถึงประชาชนทั่วไปมาฝากกัน

 

ประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

พระอริยสงฆ์ผู้เป็นศูนย์รวมแห่งแรงศรัทธาของประชาชน

อานุภาพคาถาชินบัญชร

ไหว้พระองค์โตตามรอยสมเด็จโต

พระคาถาบูชาองค์พระสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

ประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

เกิด 17 เมษายน พ.. 2331

มรณภาพ 22 มิถุนายน พ.. 2415

อายุ 84

บรรพชา .. 2343

อุปสมบท .. 2351

พรรษา 64

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) (นามเดิม: โต) หรือนามที่นิยมเรียก "สมเด็จโต" "หลวงปู่โต" หรือ "สมเด็จวัดระฆัง" เป็นพระภิกษุมหานิกาย เป็นพระมหาเถระรูปสำคัญที่ได้รับความนิยมนับถืออย่างมากในประเทศไทย ท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารในสมัยรัชกาลที่ 4-5

 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ เกิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช บิดามารดาของท่านเป็นใคร ไม่ทราบแน่ชัด ปีพ.ศ.2343 ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร ต่อมาปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดและเมตตาสามเณรโตเป็นอย่างยิ่ง ครั้นอายุครบอุปสมบทปี พ.ศ. 2350 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนาคหลวง อุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีฉายานามในพุทธศาสนาว่า "พฺรหฺมรํสี" เนื่องจากเป็นนาคหลวงจึงเรียกว่า "พระมหาโต" มานับแต่นั้น

 

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้โปรดเกล้าฯ ให้รับพระมหาโตไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงตั้งท่านเป็นพระราชาคณะ แต่ท่านไม่ยอมรับ จึงคงเป็นพระมหาโตมาตลอดรัชกาล

 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์โปรดปรานพระมหาโตเป็นอย่างยิ่ง ในปี พ.ศ. 2395 พระองค์จึงได้พระราชทานสมณศักดิ์พระมหาโตเป็นครั้งแรก เป็นพระราชาคณะที่ "พระธรรมกิติ" และดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ขณะนั้นท่านอายุ 65 ปี โดยปกติแล้วพระมหาโตมักพยายามหลีกเลี่ยงการรับพระราชทานสมณศักดิ์ แต่ด้วยเหตุผลบางประการ ทำให้ท่านต้องยอมรับพระราชทานสมณศักดิ์ในที่สุด อีก 2 ปีต่อมา (พ.ศ. 2397) ท่านจึงได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ที่ "พระเทพกระวี" หลังจากนั้นอีก 10 ปี (พ.ศ. 2407) จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ "สมเด็จพระพุฒาจารย์" ซึ่งสมณศักดิ์ดังกล่าวนี้นับเป็นสมณศักดิ์ชั้นสูงสุดและเป็นชั้นสุดท้ายที่ท่านได้รับตราบจนกระทั่งถึงวันมรณภาพ

 

แรงศรัทธาของประชาชน

สมเด็จพระพุฒาจารย์เป็นอริยสงฆ์ที่มีความเมตตา ไม่ปรารถนายศศักดิ์หรือลาภสักการะใด ๆ เห็นได้จากหลายครั้งที่ท่านปฏิเสธรับสมณศักดิ์ต่างๆ แต่ในเรื่องความเคารพเลื่อมใสของประชาชนนั้นกล่าวกันว่าหากท่านธุดงค์ไปที่ใดก็จะมีการสร้างปูชนียสถานขนาดใหญ่ไว้ เช่น พระนอนวัดสะตือ อยุธยา พระพุทธรูปหลวงพ่อโต วัดไชโย อ่างทอง ซึ่งการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่นั้นต้องใช้ทั้งเงิน ทั้งแรงศรัทธาเป็นอย่างมากกว่าจะสร้างเสร็จ ปูชนียสถานเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนเครื่องหมายแสดงถึงความเคารพเลื่อมใสที่ประชาชนมีต่อท่านนั่นเอง

 

 

อานุภาพคาถาชินบัญชร

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ท่านเป็นผู้เรียบเรียงบทสวดชินบัญชร หากสวดพระคาถานี้เป็นประจำจะเกิดเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง ทำให้เกิดพุทธคุณ ทั้งเรื่องได้ลาภ ได้ยศ สติปัญญาเฉลียวฉลาด ปราศจากโรคภัย มีคนรักใคร่เอ็นดู ศัตรูไม่ปองร้าย ค้าขายดี ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง

 

ไหว้พระองค์โตตามรอยสมเด็จโต

พระนอน ไหว้พระนอน วัดสะตือ จังหวัดอยุธยา ถือเป็นวัดแรกที่สมเด็จโตได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่

พระนั่ง ไหว้พระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ ที่วัดไชโยวรวิหาร หรือวัดเกษไชโย จังหวัดอ่างทอง แหล่งกำเนิดพระสมเด็จเกษไชโย

พระยืน ไหว้พระปางอุ้มบาตร ที่วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม พระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์สุดท้ายที่สมเด็จโตให้สร้าง เป็นที่มาของพระสมเด็จบางขุนพรหม

พระดัง ไปวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ไหว้รูปหล่อสมเด็จโต ไหว้พระประธานในพระอุโบสถ ที่เชื่อกันว่าเป็นต้นแบบของ “พระสมเด็จวัดระฆัง” สุดยอดวัตถุมงคลเลื่องชื่อ

 

พระคาถาบูชาองค์พระสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)

พรหมรังษี เมตตาบารมี จุติจุตัง อะระหังจุตติ นะโมพุทธายะ

นะมะพะทะ จะภะกะสะ มะอะอุ มะอะอุ มะอะอุ ภะคะวา


คาถาบูชาสมเด็จโต

ตั้งนะโม ๓ จบ

อิติปิโสภะคะวา พรหมรังสี นามะโต อะระหัง พุทธะโต นะโม พุทธา ยะ

สัจธรรมแห่งสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสีเรียบเรียงข้อมูลโดยทีมงาน Horoworld.com

แหล่งอ้างอิง วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี