ดูดวงฟรี

บทกรวดน้ำให้แก่เทวดาประจำตัว ยิ่งทำ ยิ่งดีกับตัวเรา!!!

บทกรวดน้ำให้แก่เทวดาประจำตัว ยิ่งทำ ยิ่งดีกับตัวเรา!!!

บทกรวดน้ำให้แก่เทวดาประจำตัว ยิ่งทำ ยิ่งดีกับตัวเรา!!!
บทกรวดน้ำให้แก่เทวดาประจำตัว ยิ่งทำ ยิ่งดีกับตัวเรา!!!
เคล็ดศักดิ์สิทธิ์ วิธีทำบุญให้ถึงเทวดา!!!  หมอขวัญ แม่นเวอร์ Horoworld มีเคล็ดลับดีๆกับ บทกรวดน้ำ ให้แก่เทวดาประจำตัว ที่ทำบ่อยๆแล้วดี เสริมบารมีมากล้น การเงิน การงานไม่ติดขัด...

บทกรวดน้ำให้แก่ เทวดาประจำตัว เป็นวิธีเปิดทาง และช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เตรียมน้ำสะอาดไว้ ๑ ขวด  และนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(3 จบ)
“ นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา “,
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข (ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พยาน

ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ชื่อ……………สกุล……………. ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า  อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์……………………… (เรื่องที่ประสบปัญหา)  

ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี  ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด  ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญจงเป็นแรงผลักดันให้ดวงชะตาดีขึ้นโดยฉับพลัน ร่ำรวยขึ้นแบบรวดเร็ว มีความสุขตลอดไปด้วยเทอญ

รู้แล้วนี้แล้วก็อย่าลืมไปทำกันดูนะ ส่วนใครเปิดดวงชะตา ปรับหน้าดวงกับ หมอขวัญ แม่นเว่อร ได้ที่ 1900-111- 363 (9 บาท/ นาที )