ดูดวงฟรี

สถานที่ไหว้พระขอพร แก้ชง ปี 2559

สถานที่ไหว้พระขอพร แก้ชง ปี 2559

สถานที่ไหว้พระขอพร แก้ชง ปี 2559
สถานที่ไหว้พระขอพร แก้ชง ปี 2559

ไหว้พระขอพร แก้ปีชง เสริมสิริมงคลชีวิต ประจำปี 2559 กับ อ.พวงทอง สุขสมโภชน์
เส้นทาง : กรุงเทพ – สระบุรี - นครนายก  (เช้า-ค่ำ)

เริ่มต้นศักราชใหม่ กับเส้นทางบุญ ไหว้พระขอพร แก้ปีชง ประจำปี 2559  กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 3 แห่ง ได้แก่ วัดป่าสว่างบุญ - พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ - พุทธสถานจี เต็ก ลิ้ม  เพื่อขอพรเสริมดวงชะตาให้ชีวิตได้ ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ  ปราศจากอุปสรรค และผองภัย พร้อมแนะนำการสักการะแก้ปีชง ตลอดการเดินทาง

พิเศษ! สำหรับ ผู้ร่วมเดินทางไปกับเรา รับ "ไฉ่ซิ้งเอี้ย" เทพเจ้าแห่โชคลาภ เพื่อเสริมสิริมงคลชีวิต...จาก Horoworld

โปรแกรมการเดินทาง :  วันที่ 30 มกราคม 2559

07.00 น.    พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ด้านข้างอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ (ตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ) ทีมงาน HOROWORLD  คอยให้การต้อนรับ
07.30 น.    ออกเดินทางสู่จังหวัดสระบุรี พร้อมบริการอาหารเช้าบนรถ - Snack Box พร้อมเครื่องดื่ม ( มื้อที่ 1 ) และ พูดคุย ถาม-ตอบเรื่อง ดวงชะตา กับ อ.พวงทอง สุขสมโภชน์ ช่วงที่ 1        
09.30 น.    ถึง วัดป่าสว่างบุญ ( เจดีย์ 500 ยอด ) ตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สร้างขึ้นในปี 2528 โดยหลวงพ่อสมชาย ปุญญมโน ในเนื้อที่กว่า400 ไร่ ซึ่งเป็นที่ของโยมพ่อของหลวงพ่อสมชายเอง ทางด้านในวัดเป็นสถานที่ ที่สงบเงียบเหมาะกับการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ทางด้านหลังติดกับเชิงเขามีอากาศที่เย็นสบายมากๆ  และมีประชาชนเข้าไปปฏิบัติธรรมกันเป็นจำนวนมากในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และต่อมาก็มีประชาชนที่เคารพศรัทธาใน ตัวหลวงพ่อสมชาย เป็นจำนวนมาก เมื่อประมาณปี 2548 ประชาชนในจังหวัดสระบุรีและทั่วภูมิภาคได้ร่วมกันจัดสร้าง องค์พระมหารัตน โลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิ์สัตว์สว่างบุญ กับทางวัดป่าสว่างบุญ ขึ้นมาและแล้วเสร็จเมื่อปี 2550 ซึ่งเป็น องค์มหาเจดีย์ที่มีความสวยงามแปลกตาเป็นอย่างมากเพราะมีองค์เจดีย์ ถึง 500 ยอด ซึ่งแตกต่างไปจากองค์มหาเจดี องค์อื่น ๆ ในเมืองไทย ลักษณะขององค์มหาเจดีย์เป็นองค์เจดีย์องค์ใหญ่อยู่ตรงกลางและมีองค์เจดีย์ ราย อยู่รอบ ๆ โดยมี ซุ้มประตูทางขึ้นทั้งสี่มุม ทำเป็นบันไดขึ้นไปยังองค์เจดีย์ที่ตั้งอยู่ทางด้านบน ตัวองค์เจดีย์เป็นปูนปั้นรูปแบบสวยงาม ประณีตเคลือบสีทองทั้งหมดทุกองค์ ในเจดีย์องค์ใหญ่นั้นครอบองค์เจดีย์องค์เล็กไว้อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งในเจดีย์องค์เล็กบรรจุ  พระบรมสารีริกธาตุต่าง ๆ ไว้ด้วย นอกจากองค์เจดีย์องค์เล็กที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้ว ในยอดขององค์เจดีย์ทั้ง  500 ยอดนั้นก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุทุกองค์ ถือเป็นศาสนสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่ง ( อานิสงส์ :  เสริมบารมีเรื่องการงาน  ค้าขายให้ร่ำรวย สำหรับผู้ที่ทำงานราชการจะช่วยเสริมเรื่องการสร้าง ยศฐาบรรดาศักดิ์ ด้านหน้าที่การงานให้มีความเจริญรุ่งเรือง )   บริการเครื่องสักการะ :  ดอกไม้ธูปเทียนตามวันเกิด และทำพิธีห่มองค์พระร่วมกัน เพื่อสร้างความเป็น สิริมงคลชีวิตและครอบครัวให้พบกับความเจริญก้าวหน้า
11.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 2 ) ร้านครัวนพรัตน์ จ.สระบุรี เที่ยง ออกเดินทางไปจังหวัดนครนายก พร้อมพูดคุยถาม-ตอบเรื่อง ดวงชะตา กับ อ.พวงทอง สุขสมโภชน์ ช่วงที่ 2

13.30 น.   เดินทางถึง พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่ เด่นเป็นสง่าหน้าตัก 9 เมตร สูง 13.5 เมตร เป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริเวณโดยรอบมีการสร้างพระพุทธรูป ขนาดหน้าตัก 90 ซม. อีก 1,250 องค์ เป็นตัวแทน พุทธสาวกแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งพุทธกาล นอกจากนี้ บริเวณรอบวัดยังมีภูเขาล้อมรอบ จึงได้มีการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 1 หลัง ข้างในจะมีพระพุทธรูป ของพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน และในอนาคตจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพิ่ม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนสามารถ ใช้เป็น สถานที่ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ สามารถเดินทางมาสักการะหรือเวียนเทียนที่พุทธอุทยานมาฆบูชาฯ ได้ทุกวัน ( อานิสงส์ :  เสริมดวงชะตาด้านสุขภาพ ครอบครัวและลูกหลาน ให้ได้พบกับความสงบร่วมเย็น ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ) บริการเครื่องสักการะ : ธูปเทียนตามวันเกิด และผ้าสามสีท่านละ 1 ชุด สำหรับบูชาที่เจดีย์พระธาตุประจำปีเกิด รวมถึงท่านที่เกิดต้องการทำบุญเพื่อสะเดาะเคราะห์แก้ปีชง ( ปีขาล, ปีวอก , ปีมะเส็ง, ปีกุน )


ปีชง 2559

14.30 น.  เดินทางแสวงบุญต่อที่ พุทธสถาน จีเต็กลิ้ม สถานที่แห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิงเอี้ย) ปางมหาเศรษฐีซัมภล (ปางมหาราช) ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนนับถือและเชื่อว่าเมื่อมา นมัสการ จะก่อให้เกิดโชคลาภ ปัจจุบันรูปเทพเจ้าแห่งโชคลาภได้แกะสลักจากหยกเขียวใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งหยกเขียวเป็นสัญลักษณ์ ของความอุดมสมบูรณ์ โชคลาภร่ำรวย และนมัสการพระไภสัชคุรุพุทธเจ้าองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีรูป เทพเจ้าตามลัทธิจีนหลายองค์ อาทิ พระโพธิสัตว์กวนอิม สูง 9 เมตร, พระอวโลกิเตศวรพันกร, พระศรีอริยเมตตรัย, เทพเจ้ากวนอู นาจา เป็นต้น ( อานิสงส์ :  เสริมดวงชะตาเรื่องการเงิน โชคลาภ พร้อมปัดเป่าสะเดาะเคราะห์สิ่งไม่ดี และเจ้ากรรมนายเวร และขอพรเพื่อเสริมดวงชะตาประจำปีเกิด ) บริการเครื่องสักการะ : ธูป กำยาน และนำมันพืช ท่านละ 1 ชุด เพื่อเติมน้ำมันตะเกียง
16.00  น.   รับประทานอาหารเย็น ( มื้อที่ 3 ) ร้านอาหารศรีสุนีย์ จ.นครนายก พร้อมแวะซื้อของฝากก่อนกลับ
19.00  น.   เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  รายการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ บริษัทฯ  ไม่สามารถรับผิดชอบ  ความเสียหาย อันเกิดจาก ภัยธรรมชาติ การก่อการจลาจล การชุมนุมทางการเมือง ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามจะพิจารณาจากความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการท่านละ  2,499 บาท

 ค่าบริการรวม
•    อาหารเช้า อาหารกลางวัน และเย็น (ตามที่ระบุในโปรแกรม) 
•    น้ำดื่ม วันละ 3 ขวด ระหว่างการเดินทาง
•    ค่าประกันอุบัติเหตุ 
•    เครื่องสักการะ  สำหรับ 3 วัด ตามที่ระบุในรายการ 
•    ทีมงานในการอำนวยความสะดวก
•    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่าบริการไม่รวม
•    เครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่ม นอกเหนือจากในรายการ 
•    ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ
•    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมิได้ระบุรวมไว้ในรายการค่าใช้จ่าย

สนใจสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่
คุณมนัชญา โทร. 099-339-6956 หรือ E-mail : [email protected]

โดยลูกค้าสามารถโอนเงินค่าบริการมาได้ที่ 
ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : บริษัท สามารถ อินเตอร์แอคทีฟมีเดีย จำกัด 
เลขบัญชี : 324-2-98063-2 
ประเภท : ออมทรัพย์ 
สาขา : ถนนแจ้งวัฒนะ