ดูดวงฟรี

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 ดูฤกษ์ดี วันมงคล

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 ดูฤกษ์ดี วันมงคล

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 ดูฤกษ์ดี วันมงคล
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 ดูฤกษ์ดี วันมงคล

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 59 โดย อ.วาทิต สิรปวเรศ หมอดูประจำเว็บ Horoworld.com สำหรับใครที่กำลังซื้อบ้านใหม่ เปิดธุรกิจใหม่ ซื้อคอนโดใหม่ อพาทเม้นใหม่ มาดู ฤกษ์ดีปี 2559 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่2559 และ ความหมายของวันดี ฤกษ์ดีของแต่ละวัน

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559
ฤกษ์ดีวันมงคลทำบุญขึ้นบ้านใหม่และเปิดกิจการใหม่ ประจำปี 2559  (โดย อ.วาทิต สิรปวเรศ : Horoworld)

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่2559 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนมกราคม

•  วันพุธ 6 วันอำมฤคโชค คือวันที่ทำสิ่งมงคลจะโชคดี หมายถึง ความดีที่ไม่เสื่อมสลาย ได้พบกับความสำเร็จอย่างยั่งยืน
•  วันพุธที่ 20 วันธงชัย คือวันแห่งชัยชนะ หมายถึง ความสำเร็จที่ได้ตามปรารถนาอย่างเกินคาดหมาย

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่2559 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนกุมภาพันธ์
•  วันพุธที่ 3 วันธงชัย เป็นวันแห่งชัยชนะ หมายถึง ความสำเร็จที่ได้ตามความปรารถนาอย่างเกินความคาดหมาย
•  วันศุกร์ที่ 5 วันมงคล เป็นวันแห่งความเจริญ หมายถึง ความรุ่งเรืองที่จะได้รับในการประกอบกิจการ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคล
•  วันพุธที่ 17 วันสิทธิโชค เป็นวันแห่งความสุขความเจริญ ความสำเร็จตามปรารถนา หมายถึง มีความสุขและความเจริญรุ่งเรืองที่ได้รับตามความปรารถนา และเป็นวันชัยโชค หมยถึง ความโชคดีนำมาถึงสิ่งที่ตั้งใจทำจะได้รับชัยชนะ
•  วันศุกร์ที่ 19 เป็นวันดี เหมาะในการทำการมงคลใดๆ  ทำสิ่งใดก็จะสะดวกรวดเร็ว ปราศจากปัญหา ไร้อุปสรรคตลอด
•  วันจันทร์ 22 เป็นวันปลอดสิ่งที่ไม่ดี เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ มีความเป็นศิริสวัสดิมงคล
•  วันพุธที่ 24 วันอำมฤคโชค เป็นวันโชคดี หมายถึงความดีที่ไม่เสื่อมสลาย ได้พบกับความสำเร็จอย่างยั่งยืน
•  วันศุกร์ที่ 26 เป็นวันดีไม่มีสิ่งที่เป็นอุปสรรค ทำสิ่งมงคลใดๆ จะราบรื่นไม่มีติดขัด จะได้รับความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
•  วันจันทร์ที่ 29 เป็นวันปลอดสิ่งที่ไม่ดี เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ มีความเป็นศิริสวัสดิมงคลอย่างยิ่งยวด

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่2559 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนมีนาคม
•  วันศุกร์ที่ 4 เป็นวันสิทธิโชค หมายถึง ทำสิ่งมงคลในวันนี้จะได้รับความสุขความเจริญ มีความสำเร็จสมปรารถนาตามสิ่งที่ต้องการ
•  วันจันทร์ 7 วันอำมฤคโชค เป็นวันโชคดี หมายถึงความดีที่ไม่เสื่อมสลาย ได้พบกับความสำเร็จอย่างยั่งยืน เหมาะในการทำสิ่งใดๆ อันเป็นมงคล
•  วันศุกร์ที่ 11 เป็นวันสิทธิโชค หมายถึง ทำสิ่งมงคลในวันนี้จะได้รับความสุขความเจริญ มีความสำเร็จสมปรารถนาตามสิ่งที่ต้องการ
•  วันจันทร์ 14 วันเฟื่องฟู เป็นวันที่เหมาะกับการทำการใดๆ อันเป็นสิ่งมงคล ชีวิตจะได้รับความเจริญรุ่งเรือง
•  วันศุกร์ที่ 18 เป็นวันสิทธิโชค หมายถึง ทำสิ่งมงคลในวันนี้จะได้รับความสุขความเจริญ มีความสำเร็จสมปรารถนาตามสิ่งที่ต้องการ
•  วันจันทร์ 21 วันเฟื่องฟู เป็นวันที่เหมาะกับการทำการใดๆ อันเป็นสิ่งมงคล ชีวิตจะได้รับความเจริญรุ่งเรือง

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่2559 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนเมษายน
•  วันจันทร์ที่ 4 วันเฟื่องฟู เป็นวันที่เหมาะกับการทำการใดๆ อันเป็นสิ่งมงคล ชีวิตจะได้รับความเจริญรุ่งเรืองฟูฟ่อง
•  วันจันทร์ที่ 11 เป็นวันสิทธิโชค หมายถึง ทำสิ่งมงคลในวันนี้จะได้รับความสุขความเจริญ มีความสำเร็จสมปรารถนาตามสิ่งที่คาดหวัง
•  วันจันทร์ที่ 18 วันมหาสิทธิโชค หมายถึง ความสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ ความเจริญถึงที่สุด เหมาะกับการประกอบสิ่งอันเป็นมงคลอย่างยิ่ง
•  วันพุธที่ 20 เป็นวันมงคล หมายถึง เป็นวันที่ริเริ่มทำสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง
•  วันพุธที่ 27 วันราชาโชค หมายถึง ความสำเร็จอย่างแน่นอน ได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง มีความโชคดีกับสิ่งที่อันเป็นมงคลในการประกอบกิจพิธีการใดๆ

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่2559ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนพฤษภาคม
•  วันพุธที่ 4 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย
•  วันพุธ 11 วันราชาโชค หมายถึง มีความสำเร็จอย่างแน่นอน จะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ มีความโชคดีกับสิ่งที่อันเป็นมงคลในการประกอบกิจพิธีการต่างๆ
•  วันพฤหัสบดีที่ 12 วันมหาสิทธิโชคหมายถึง ความสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ ความเจริญถึงที่สุด เหมาะกับการประกอบสิ่งอันเป็นมงคลอย่างยิ่ง
•  วันพุธที่ 18 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย
•  วันพฤหัสบดีที่ 19 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันจันทร์ที่ 23 วันอำมฤคโชค คือ วันที่ทำสิ่งมงคลจะโชคดี หมายถึง ความดีที่ไม่เสื่อมสลาย ได้พบกับความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่2559ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนมิถุนายน
•  วันพุธที่ 1 วันรุ่งเรือง คือ วันนี้ถ้าทำสิ่งเป็นมงคล จะได้รับความเจริญสูงสุดไม่มีตกต่ำ
•  วันพฤหัสบดีที่ 2 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันพุธที่ 8 วันมหาสิทธิโชค หมายถึง ความสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ ความเจริญถึงที่สุด เหมาะกับการประกอบสิ่งอันเป็นมงคลอย่างยิ่ง
•  วันพุธที่ 15 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เหมาะในการทำสิ่งเป็นมงคลต่างๆ ไม่มีอุปสรรคมาขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันพฤหัสบดีที่ 23 วันอำมฤคโชค เป็นวันโชคดี หมายถึงความดีที่ไม่เสื่อมสลาย ได้พบกับความสำเร็จอย่างยั่งยืน เหมาะในการทำสิ่งใดๆ อันเป็นมงคล
•  วันพุธที่ 29 เป็นวันสิทธิโชค หมายถึง ทำสิ่งมงคลในวันนี้จะได้รับความสุขความเจริญ มีความสำเร็จสมปรารถนาตามสิ่งที่คาดหวัง
•  วันพฤหัสบดีที่ 30 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล ไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่2559ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนกรกฎาคม
•  วันพุธที่ 6 วันอธิบดี อำมฤคโชค เป็นวันโชคดี หมายถึงความดีที่ไม่เสื่อมสลาย ได้พบกับความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่และยั่งยืน เหมาะในการทำสิ่งใดๆ อันเป็นมงคล
•  วันจันทร์ที่ 11 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันจันทร์ 18 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันพุธที่ 20 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย
•  วันพฤหัสบดี  21 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันพฤหัสบดีที่ 28 วันสิทธิโชค หมายถึง ทำสิ่งมงคลในวันนี้จะได้รับความสุขความเจริญ มีความสำเร็จสมปรารถนาตามสิ่งที่คาดหวัง

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่2559ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนสิงหาคม

•  วันจันทร์ที่ 1 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันพุธที่ 3 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย
•  วันจันทร์ที่ 15 มหาสิทธิโชค หมายถึง ความสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ ความเจริญถึงที่สุด เหมาะกับการประกอบสิ่งอันเป็นมงคลอย่างยิ่ง
•  วันพฤหัสบดีที่ 18 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันพฤหัสบดีที่ 25 วันมหาสิทธิโชค หมายถึง ความสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ ความเจริญถึงที่สุด เหมาะกับการประกอบสิ่งอันเป็นมงคลอย่างยิ่ง

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่2559ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนกันยายน

•  วันพฤหัสบดีที่ 1 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันพุธที่ 14 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย
•  วันจันทร์ที่ 19 อำมฤคโชค ชัยโชค คือ โชคดีตลอดกาลไม่มีการดับสูญ เป็นความสำเร็จที่เจริญถาวร มีความโชคดี และการได้รับชัยชนะกับสิ่งต่างๆ
•  วันพุธที่ 28 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่2559ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนตุลาคม

•  วันจันทร์ที่ 10 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันพุธที่ 12 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย
•  วันพฤหัสบดีที่ 20 วันอำมฤคโชค ชัยโชค คือ โชคดีตลอดกาลไม่มีการดับสูญ เป็นความสำเร็จที่เจริญถาวร มีความโชคดี และการได้รับชัยชนะกับสิ่งต่างๆ
•  วันพุธที่ 26 วันสิทธิโชค หมายถึง ความสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ ความเจริญถึงที่สุด เหมาะกับการประกอบสิ่งอันเป็นมงคลอย่างยิ่ง
•  วันพฤหัสบดีที่ 27 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่2559ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนพฤศจิกายน

•  วันพฤหัสบดีที่ 3 วันอำมฤคโชค ชัยโชค คือ โชคดีตลอดกาลไม่มีการดับสูญ เป็นความสำเร็จที่เจริญถาวร มีความโชคดี และการได้รับชัยชนะกับสิ่งต่างๆ
•  วันพุธที่ 9 วันสิทธิโชค ชัยโชค เป็นวันที่เหมาะกับกระทำสิ่งใดๆ ที่เป็นมงคล จะได้รับความสุข ความเจริญ ความสำเร็จสมปรารถนา ได้รับชัยชนะและมีโชคลาภอย่างเกินความคาดหมาย
•  วันพฤหัสบดีที่ 10 เป็นวันฟูเฟื่องเรืองรุ่ง เหมาะในการทำสิ่งที่เป็นงานมงคล ได้รับความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีอุปสรรคใดๆ มาขัดขวาง
•  วันจันทร์ที่ 14 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันพุธที่ 16 วันอำมฤคโชค เป็นวันโชคดี หมายถึงความดีที่ไม่เสื่อมสลาย ได้พบกับความสำเร็จอย่างยั่งยืน เหมาะในการทำสิ่งใดๆ อันเป็นมงคล
•  วันจันทร์ที่ 21 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง ได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันจันทร์ 28 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง ได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันพุธที่ 30 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่2559ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนธันวาคม
•  วันพฤหัสบดีที่ 1 วันเฟื่องฟู เป็นวันที่เหมาะกับการทำการใดๆ อันเป็นสิ่งมงคล ชีวิตจะได้รับความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่ง
•  วันพฤหัสบดีที่ 8 เป็นวันสิทธิโชค หมายถึง ทำสิ่งมงคลในวันนี้จะได้รับความสุขความเจริญ มีความสำเร็จสมปรารถนาตามสิ่งที่คาดหวัง
•  วันจันทร์ที่ 12 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง ได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันพุธที่ 14 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย
•  วันจันทร์ที่ 26 วันมหาสิทธิโชค หมายถึง ความสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ ความเจริญถึงที่สุด เหมาะกับการประกอบสิ่งอันเป็นมงคลอย่างยิ่งเหนือความคาดหมาย
•  วันพุธที่ 28 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย


ประกาศ! : ข้อมูลนี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ ของ อาจารย์วาทิต สิรปวเรศ และ เว็บไซต์ www.horoworld.com เท่านั้น! หากท่านต้องการนำข้อมูลนี้ไปใช้เพื่อเป็นการเผยแพร่ กรุณาติดต่อขออนุญาติที่ [email protected] ค่ะ และ เว็บไซต์ใดที่นำข้อมูลไปเผยแพร่ ช่วยให้เครดิต และใส่ลิงค์กับมาที่กระทู้นี้ด้วยนะคะ >> ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 <<